o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2019/24

Vlaštovka píše Zemanovi

Vlaštovka píše Zemanovi

Odpověď z Pražského hradu

Z Pražského hradu přišla odpověď na můj dopis adresovaný Miloši Zemanovi a panu Minářovi (hnutí Milion Chvilek).

Jak se dalo očekávat, nepíše mi sám pan prezident, ale jeho zástupce, Mgr. Martin Hakauf, vedoucí oddělení styku s veřejností. Za milé považuji, že obsah dopisu není zjevně jen otřepaná šablona, kterou by z hradu rozesílali automaticky všem "dotěrným pisálkům", za jakého bych mohl být případně považován. Naopak musím před diplomatickými schopnostmi pana Hakaufa smeknout, protože kdybych byl já na jeho místě a měl za úkol co nejzdvořileji odpálit pomyslný míček na druhou stranu, pak bych to sám nesvedl lépe.

Mělo smysl dopis prezidentovi psát? Nebyl to ztracený čas?

Určitě to smysl mělo. Nyní vím, že na Pražském hradě neputují kritické dopisy rovnou do koše, což je dobrá zpráva. Ať už v symbolické rovině – tak, že hrad není naprosto hluchý k pokusům o dialog. Ale také jako praktický návod – kdyby na hrad doputovaly sta tisíce dopisů s podobným obsahem, patrně by pan prezident musel najmout několik dalších spolupracovníků v oddělení styku s veřejností, aby zvládli takový nápor. Dost možná by pak v hradním rozpočtu začaly chybět tyto peníze jinde.

Ale to hlavní - možná by v takovém případě i pan prezident začal vnímat vážnost celé situace, když by korespondenční povodeň z náměstí vtrhla zcela legální cestou branami přímo do Pražského hradu a zavalila jej.

Odpověď z Pražského hradu

Vážený pane Berto,

prezident republiky pověřil Oddělení styku s veřejností Kanceláře prezidenta republiky odpovědí na Váš dopis ze dne 17. června 2019, ve kterém vyzýváte pana prezidenta k dialogu se spolkem Milion chvilek pro demokracii.

Děkuji Vám, že jste se rozhodl sdílet svůj názor s panem prezidentem a ujišt'uji Vás, že si pan prezident vytváří své názory s přihlédnutím k argumentům obou stran. Nutno podotknout, že aktuální situaci ve společnosti týkající se demonstrací organizovaných spolkem Milion chvilek pro demokracii je třeba vnímat nejen jako konflikt mezi vládou a občany, ale i jako možnost uplatnit základní demokratické principy, mezi něž právo na demonstrování svého názoru bez rizika perzekuce patří. Pan prezident toto právo hájí a respektuje, jak již sám v minulosti několikrát zmínil, a váží si toho, že současný politický režim toto právo umožňuje, na rozdíl od totalitních režimů, které se v minulosti v naší zemi uplatňovaly.

Zároveň je také nutné zdůraznit, že partnerem pro dialog se zástupci občanské společnosti je především vláda ČR, která je v našem politickém systému primárním exekutivním tělesem.

Vážím si Vašeho proaktivního občanského postoje a věřím, že současná situace ve společnosti již brzy nalezne adekvátní řešení.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého

Mgr. Martin Hakauf

Odpověď z Pražského hradu
Odpověď z Pražského hradu
Facebook Twitter Instagram