o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2020/18

Povinné očkování proti Covid-19

Povinné očkování proti Covid-19. Má vůbec  povinné očkování smysl?

Má vůbec povinné očkování smysl?

Plánuje vláda povinné očkování proti Covid-19?

Co myslíte, má být očkování proti Covid-19 povinné? Tuto otázku si zřejmě klade nemalá část společnosti,  která bouřlivě diskutuje na sociálních sítích a občas vychází i demonstrovat do ulic. Například na webu Rozalio.cz naleznete větu: “Nyní pracujeme na tom, aby očkování proti covid-19 nebylo povinné, ani vymahatelné!” Nicméně, stačí krátký pohled na oficiální zdroje a zjistíte, že se v tuto chvíli povinné očkování proti Covid-19 v České republice vůbec nechystá. Natož snad, že by bylo v takovém případě “zdarma”, tedy hrazeno pojišťovnou. Spíše naopak, řeší se, kdo bude mít na vakcínu nárok jako první - ani jedno slovo "povinné":

Očkování jako pojištění proti nemoci

I když se zdá povinné očkování jako velmi nepravděpodobné, nabízím alespoň krátké zamyšlení, zda má smysl prosazovat jakékoli povinné očkování, to proti Covid-19 nevyjímaje. Odpověď je podle mě jednoduchá: pokud si představíte očkování, je to svého druhu “pojistka” proti nemoci. Dovolím si tedy načrtnout paralelu s pojištěním skutečným.

Co když spadne strom na chatu?

Pokud vlastníte nemovitost, řekněme chatu, můžete se svobodně rozhodnout, zda ji pojistíte u komerční pojišťovny, nebo ne. V případě že ne, zkrátka spoléháte na nízkou pravděpodobnost, že právě Vám chata neshoří, nespadne na ní strom, nebude vykradená a tak dále. Podobně je dnes velmi rozšířené i pojištění proti způsobené škodě - pokud začne hořet ve Vašem bytě a požár zničí i okolní nemovitosti, budete pravděpodobně vystaveni žádosti o náhradu této škody. Tomu lze předejít “Pojištěním odpovědnosti”.

Očkování, pokud zabraňuje vzniku i přenosu nemoci (u COVID-19 ještě nevíme s jistotou, zda splní i druhou podmínku), takové očkování podle mého názoru splňuje “pojištění” vlastní i pojištění odpovědnosti společně.

Jedna věc je ale celkem jistá – Pokud by Vám stát garantoval za každou chatu (případně byt atd.) náhradu automaticky i bez pojištění, tak by jakékoliv soukromé pojišťování pozbylo smyslu. Případ nepříjemné události by nebylo potřeba řešit. O vše se přece postará stát.

Co když onemocním?

S očkováním je to podle mne velmi podobné. Očkování je jistá “nepříjemnost”, která sebou nese sice i nepatrná rizika, ale sama o sobě má chránit před daleko větším rizikem onemocnění Vás i společnost. Podobně i placení běžného pojištění na nemovitost je “nepříjemné”, protože stojí každý rok peníze a existuje i zde nepatrné riziko, že Vám budou odcizeny a zneužity třeba údaje k bankovnímu účtu, případně naletíte pojišťovacímu podvodníkovi. Tato šance je statisticky zanedbatelná, ale existuje, podobně jako šance nežádoucích účinků u očkování.

Je dobré nutit lidi se pojišťovat (očkovat) povinně?

Přiznejme si to, každá věc, která je činěná z donucení, obvykle nenese dobré výsledky. Pokud by chtěl stát obyvatele nutit k povinnému pojišťování nemovitostí, mohl by k tomu použít podobně restriktivní prostředky, jako je tomu u povinného dětského očkování; jen místo zjištění že: “neočkované dítě Vám nevezmeme do školky, do kroužku, do Skautu, na příměšťák, do dalších zájmových aktivit …” si stačí představit, že k nepojištěné nemovitosti stát zamezí dodávky vody, elektřiny, plynu, svoz odpadu, přestane Vám doručovat poštu ... Tyto “nepříjemnosti” lze v omezené míře překlenout samozřejmě sousedskou výpomocí a “kutilský” alternativami, podobně jako lidé s neočkovanými dětmi hledají alternativní řešení. Je to ale správná cesta?

Jak lidi motivovat a nechat jim přitom svobodnou volbu?

Podle mě je mnohem lepší pozitivní motivace a svobodná volba, doprovázená však ruku v ruce odpovědností a ochotou přijmout a nahrazovat způsobené škody. Stejně jako v případě komerčního pojištění nemovitostí, pokud se rozhodnete nepojišťovat, jednoduše můžete doplatit na své rozhodnutí. A to hned dvakrát -

  1. Tím, že určité onemocnění díky neočkování překvapí Váš organismus, nebo tělo Vašeho neočkované dítě. A to se všemi riziky následků či možného úmrtí.
  2. Tím, že budete vyzváni k úhradě nákladů za léčbu, pobyt v nemocnici (nechtěl jsi se “zdarma” očkovat, ostatní ano, tak nyní zaplať) a případně také za způsobenou škodu (např. s Vaším dítětem chodil do školy v rámci inkluze chlapeček s postižením, který nemohl být očkován, a nyní bohužel podlehl onemocnění, které Vaše dítko do třídy zavleklo).

Výzva pro pojišťovny

Volba by měla být vždy především na jednotlivci. Aby se však mohli správně rozhodovat, musí před sebou na miskách vah vidět pozitivní i negativní příklady z praxe. Svoboda musí jít ruku v ruce s odpovědností, včetně ochoty nést následky vlastních rozhodnutí.

Zároveň tržní principy umožňují vytvořit komerčním (ne-zdravotním) pojišťovnám zvláštní “produkt” pro neočkované. Už nyní u životních pojistek pojišťovny zohledňují, zda kouříte, pijete a v jakém stavu je Vaše tělesná schránka. Dovedu si proto snadno představit, že pojišťovny vytvoří podporu právě pro ty, co se nechtějí očkovat, případně nechtějí očkovat vlastní děti. Z tohoto zvláštního pojištění by byly hrazeny náklady na léčbu, následky i způsobenou škodu. Jaká by však byla tržní cena takového pojištění? Dříve či později by se ukázalo, zda neočkovaní lidé skutečně odhadují rizika správně či nikoliv.

Facebook Twitter Instagram