o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2019/19

Výhody a nevýhody e-learningu

Výhody a nevýhody e-learningu

1) Časová flexibilita

E-learning kdykoli si usmyslíte

Patrně největší výhoda e-learningu je ta, že se do něj můžete pustit kdykoliv se Vám chce a vrátit se i opakovaně k tomu, čemu jste nerozuměli. Můžete rovněž přeskakovat kapitoly, kterým dobře rozumíte, nebo máte pocit, že je nepotřebujete. E-learning je to tak pro každého 24 hodin denně k dispozici právě tak, jak potřebuje. V tom se podobá knize nebo filmu, po němž stačí jen sáhnout na poličku (disk) ... na rozdíl od živé přednášky, kterou nelze vracet zpět, posouvat dopředu, nebo zastavit, když Vás právě bolí břicho.

Co když mě to nebaví?

Najdou se samozřejmě kritici, kteří tvrdí, že tato volnost e-learingu může na někoho působit přesně opačně, protože cokoliv můžete dělat 24 hodin denně, vlastně není vzácné, a pak je nejlepší nevěnovat se tomu vůbec. Jinak řečeno, neskutečně mnoho lidí má problém s vlastní motivací a dodržováním pravidel, i přestože si je třeba sami stanoví. Ale bohužel cílem e-learningu je pouze poskytnout alternativní způsob výuky těm lidem, které nějaký obor zajímá, nikoli implantovat bezbolestně informace do hlav člověku, jež chce mít jen odškrtnuto ze seznamu další ze svých předsevzetí. Takže bohužel, e-learning skutečně není určen pro ty, které studium nezajímá (otázka by byla, zda prezenční studium snad ano?).

Motivace menších porcí

Podle mého názoru je proto dobré e-learning strukturovat do krátkých kapitol, aby byly co nejstravitelnější a zároveň mohl být uživatel motivován k postupu dále pomocí různých kvízů, vtipů, soutěží, sbírání bodů, případně porovnávání studentů mezi sebou navzájem – tedy dávkovat informace a přestávky tak, aby pozornost byla co možná nejvyšší a zároveň využít přirozené lidské hravosti a soutěživosti.

2) Okamžitá zpětná vazba

Podrobná data v reálném čase

Moderní e-learningové platformy umožňují zaznamenávat a vyhodnocovat průběžně velké množství dat například:

Pomocí takové okamžité zpětné vazby lze rovněž upravovat průběžně podobu e-learning. Například skrýt nadbytečné informace, pokud je zřejmé, že se uživatel již nyní „ztrácí“ , nebo zařadit navíc nějaké motivační předěly, kvízy a tak dále, pokud jeho pozornost upadá.

A co moje soukromí?

Velké množství informací, které lze o Vás v průběhu e-learningu zjistit, může samozřejmě mnoho lidí považovat za nepatřičný zásah do soukromí. Mělo by tak být vždy možné absolvovat e-learning i bez sledování, avšak s  upozorněním o jaké funkce je pak uživatel ochuzen.

3) Neustálá aktualizace

Opravy na počkání

Možnost postupného zdokonalování patří mezi velké výhody e-learningu. Skripta a učebnice obvykle aktualizuje škola jedou za rok nebo za pár let. Avšak e-learning může být aktualizovaný každý měsíc, týden atp. Autoři mohou na základě okamžité zpětné vazby (viz předchozí bod) měnit strukturu nebo obsah tak, aby e-learning lépe plnit svůj účel.

Předem daná cesta

Nevýhodou e-learningu je však předem daná cesta, která nepočítá s neplánovanými otázkami / nejasnostmi, které mohou náhle odbočit od tématu, které vytyčil autor. Skutečný živý přednášející obvykle je schopen zodpovědět cokoli, co ví, a změnit strukturu přednášky třeba okamžitě. Osobně si však myslím, že s tím, jak dopředu prostupuje vývoj umělé inteligence (již nyní dokáže pomocí rozpoznávání hlasových příkazů ovládat navigaci v autě, zodpovídat jednodušší dotazy ve vyhledávači Google ...) tak v horizontu 10 let by neměl být problém, aby algoritmus dokázat zareagovat i na nečekané otázky uživatelů e-learningu.

4) Co je studium?

Online není živě

Studium = živí profesoři, večírky, koncerty, lásky, cestování a studentský život?

Online není totéž co aula, koleje, kamarádi a studentský život, namítají mnozí. Kritici rovněž tvrdí, že e-learning nevyhovuje mnoha lidem také proto, že člověk je tak nějak už zvyklý poslouchat jiného živého člověka, profesora, spíše než sledovat obrázky a text na monitoru. A navíc pak student e-learningu není ani v kontaktu s ostatními studenty, nemůže s nimi vyměňovat bezprostřední dojmy a zažívat patřičné studentské eskapády.

Samoobsluha a oblek přímo na míru

Dovolil bych si namítnout, všechna tato kritika je vpravdě povrchní. Ideální e-learning by měl být koncipován tak, aby vyhovoval každému studentovi právě podle toho, co preferuje. To znamená pokud někdo raději čte, nechť si prostudujte online skripta, pokud raději sleduje živého člověka, ať se podívá na seriál záznamu online přednášek na YouTube. E-learning by skutečně neměl představovat jednolitý blok, který se bude tvářit jako ideál pro všechny, ale naopak:

Život je krásný takový, jaký si jej uděláte

Co se týče studentského života a sociálních vazeb, ty jsou důležité. Dovedu si lehce představit, že frekventanti e-learningu, pakliže budou vzájemně chtít poskytovat patřičná data, se mohou navzájem kontaktovat, scházet, pořádat večírky vyměňovat si zkušenosti. S trochou nadsázky může dokonce e-learning fungovat jako spojovací nástroj. Například, rád bych navštívil Indii. Zkusím se tedy podívat, zda zde nežije nějaký absolvent mého e-learningu, který nabízí ubytování, touží se seznámit atd., abych jej/ji mohl kontaktovat.

5) Nejlepší z nejlepších

To, co je pak v e-lerningu podstatné snad nejvíce, je pozitivní efekt globalizace - pokud chcete špičkové vzdělání, nemusíte spoléhat na lokální (třeba průměrnou) školu, ale můžete využít výuky té nejlepší, která se na planetě nachází, pokud své vzdělání poskytuje volně jako službu veřejnosti, případně za nízký poplatek. Díky e-learningu tak dochází k důležité soutěži mezi dobrým, lepším a špičkovým vzděláním, přičemž každý student z něj může mít prospěch. Špičkové vzdělání tak může být na dosah stejně pro chudého Afričana, Čecha i Američana. E-learning tedy podporuje rovnost šancí, demokracii a svobodu.

Facebook Twitter Instagram