o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2019/11

Piráti

Svoboda projevu

První ze série mých kritických zamyšlení k dlouhodobému programu Pirátů. Pro začátek jsem zvolil oddíl Svoboda projevu. Vybrané pasáže programu vždy cituji kurzívou a pod ní následuje můj komentář. Z důvodů archivace a případných budoucích změn ve znění přikládám i zálohu současného znění programu v PDF.

Úplně na konci, pod čarou, přidávám i mé úvodní dojmy, které jsem nabyl v rámci mého prvního kontaktu s Piráty.

Dlouhodobý program

Svoboda projevu

"Piráti se zasazují o liberální společnost, kde má každý člověk právo projevit svůj názor.“

Nelze než zatleskat. Já sám jsem zastáncem co nejširší svobody projevu, samozřejmě v mantinelech toho, co již nyní zakazuje zákon – výzvy k terorismu, výhrůžky smrtí nebo násilím a šíření poplašných zprávy. Obzvláště akademická půda musí být baštou svobody a výměny názorů a není možné, aby se podvolovala tlaku nejrůznějších skupin, které se cítí dotčeny (témata jako gender, rovnoprávnost, ekologie atp. často vzbuzují silné emoce a touhu „vetovat“ sdělení jiného názoru někdy již i na univerziách).

„Názor je základem výměny informací a sám o sobě nikomu neškodí ... Média placená z veřejných prostředků by měla informovat ze všech úhlů pohledu a neměla by záviset na politicích v mediálních radách.“

O tom, že by veřejná média měla informovat ze všech úhlů pohledu a poskytovat vždy prostor oběma stranám v případě sporu, asi není pochyb. Ostatně kodex BBC poskytuje skvělé vodítko. Avšak, každá veřejná instituce potřebuje nějaký kontrolní mechanismus. Není mi jasné, jak Piráti chtějí tedy zrušit onu „závislost“ na mediální radě. Doufám, že ne jejím zrušením. Pokud existují pochybnosti, zda kontrolní mechanismus funguje správně, pojďme jej opravit. Tedy zamyslet se nad tím, jak udělat složení mediální rady reprezentativnější a pestřejší (např. že by její členové nebyli výhradně jmenováni politiky, ale několik členů by mohlo být například vybráno z řady českých univerzit, volbou občany, losem ... prostě jinak, než přímo politickou cestou).

„Liberální úprava shromáždění musí respektovat právo lidí pokojně projevit názor. Dokud shromáždění nevyvolávají strach a probíhají pokojně, policie by zásadně neměla používat represi ...“

Souhlasím, sám vidím v komunitách velký potenciál a je proto důležité, aby se lidé mohli scházet, projevovat a cítit vzájemnou podporu.

„Piráti požadují zachování anonymity pokojně shromážděných lidí: Protestujeme proti nahrávání pokojně demonstrujících policií a proti změně shromažďovacího zákona, která zakázala setkání v maskách ve všech případech, nikoliv jen na výzvu policie.“

Popravdě, neumím si představit, jak dosáhnout toho, aby kamery začaly snímat dav až v momentě, kdy se z pokojného davu stane nepokojný. Kdo o tom rozhodne? Jedna zápalná lahev? Jedno hozené vajíčko? Jedno plivnutí do tváře policisty? Příliš hlasitý výkřik atd. Tudy podle mého názoru cesta nevede.

Existuje navíc mnoho výzkumů (Dan Ariely, Daniel Kahneman a další) o tom, že lidé, pokud mohou jednat anonymně (setkání v maskách), mají větší tendenci jednat nečestně. Jinak řečeno, je statisticky dobře dokázáno, že rčení „příležitost dělá zloděje“ (nebo výtržníka) není jenom otřepaná fráze. Každý z nás má potenciál být dobrý, ale také touhu konat zlo, když k tomu dostane příležitost; C. G. Jung této temné stránce lidství říká příznačně „stín“.

Pokud se budou lidé na ulici chovat slušněji, protože vědí, že je sleduji kamery, tak jsem rozhodně pro využití kamer. Pokud se díky kamerám podaří dopadnout více pachatelů jakýchkoli trestných činů, včetně výtržnictví, jsem pro to, aby kamery na ulicích i demonstracích byly. Nože také nezakazujeme proto, že s nimi lze někoho zabít. Ale snažíme se je používat bezpečně a zneužití trestat. Udělejme to s kamerami stejně.

Zneužití osobních dat (záznamů z kamer) Pirátům leží na srdci a je to samozřejmě důležité téma i pro mě. Avšak, místo plošného zakazování kamera, aby náhodou nebyly zneužity, mi přijde mnohem rozumnější určit jasná pravidla, jak budou data skladována, kdy smazána a kdo k nim smí získat přístup.

Například po 48 hodinách od natočení demonstrace, kde se nic nestalo, lze jistě záznam smazat tak, aby nemohl být v budoucnu zneužit. Pokud byla demonstrace pokojná, nesmí být pořizovány ani výňatky dat (smazat záznam, ale archivovat seznam zúčastněných atd.) a je samozřejmé, že za každé zneužití dat by měl následovat postih.

Já sám chci žít ve svobodné, ale rozhodně i bezpečné zemi. A pokud se díky kamerám sníží kriminalita na ulicích, byť třeba jen o procento, tak jsem pro kamery.

Pod čarou

První dojem z pirátského webu a diskusního fóra je popravdě trochu rozpačitý. Zjistil jsem, že u programu dlouhodobého nejsou stanovení garanti (printscreen), takže vlastně není koho se na případné nejasnosti zeptat. Řekl jsem si, že bych mohl alespoň vyčíst něco z oficiálních stanovisek (printscreen) a oficiálních tiskových zpráv (printscreen). Odkazy na obě sekce však nefungovaly, jak je vidět z printscreenů, a to i přes to, že jsem pár dní zpět napsal e-mail s prosbu do kanceláře pana Michálka. Odpověď jsem do chvíle zveřejnění tohoto textu nedostal (72 hodin od odeslání). Sekce v diskuzním fóru, která se věnuje programu, není přístupná registrovaným uživatelům pro vložení dotazu, tedy ani mě (printscreen), ale pouze členům strany. Takže co naplat, jen tedy krčím rameny a musím si s výkladem programu poradit poradit sám. Ještě mě napadá: nejsou to právě Piráti, kdo propagují E-government, tedy dokonale vyladěný elektronický obsah s hladkou komunikací?

Facebook Twitter Instagram