o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2019/7

Co je přirozené a co nepřirozené?

Co je přirozené a co nepřirozené?

Je vše přirozené také dobré?

Jak se chovat přirozeně? Co jíst? Jak se oblékat? Jak přirozeně počít nebo rodit děti? Jak je vychovávat? atd. – smršť otázek, které bubnují na střechu mé mysli jako jarní déšť. Povšiml jsem si, že problém přirozenosti a nepřirozenosti je významný evergreen, který se objevuje s různými přestávkami v debatách neustále dokola, takže jsem se rozhodl ponořit hlouběji do patřičných filosofických vod, jež v tomto ohledu zavlažují naše myšlenky i pocity.

Pod tématem „přirozenosti“ se skrývají velmi nenápadné, ale zákeřné otázky. Posuďte sami, jak absurdně a směšně mohou některé znít:

Co je vůbec přirozenost?

Odpovědi jsou v zásadě tři. Stačí na čtenáři, aby si vybral, kterou upřednostňuje, protože přirozenost je otázkou vkusu a přesvědčení – nikoli argumentů, jak již možná tušíte z otázek výše.

Je vše přirozené také dobré?

Milovníky přirozenosti bohužel zklamu. Mohl bych začít zlehka, třeba tak, že prababičky praly v dřevěných neckách, na valše a bělily prádlo na slunci. A my, bídní pokrokáři, pereme a sušíme v nepřirozených elektrických mašinách. Půjdu však rovnou k jádru věci.

Lesní požáry

Například lesní požáry. Ty existovaly patrně zcela jistě nezávisle na člověku i dříve (např. díky bleskům a větru). Jsou však dobré? Hmyz i drobní hlodavci v místě požáru by jistě v referendu hlasovali pro zákaz přirozených lesních požárů.

Sopečné výbuchy, vichřice, povodně …

Mnohé další zcela jistě nedobré následky (tedy nedobré pro oběti, jež jsou dotčeny či zahubeny) s sebou přinášejí snad všechny přírodní živly.

Rakovina

Co rakovina? Je zcela přirozené, že nádory trpí i zvířata, nejen člověk. Proč tedy provozujeme zdravotnictví a bráníme lidem (a často i psům nebo kočkám) v jejich přirozeném odchodu ze světa? Není zdravotnictví náhodou zcela nepřirozené? Ano je! Vyšinutí Darwinisté možná skřípou zuby, ale co naplat. Je holt dobře, že pečujeme o nemocné, i když je to jaksi „proti přírodě“. Protože právě to nás činí skutečně lidskými.

Co je přirozené, totiž pranic nesouvisí s tím, co je špatné a co dobré. Příroda jednoduše etické termíny nezná. Dobro a zlo je mimo přírodu a přirozenost. Dobro a zlo rozlišuje jen člověk.

Wirklich ist was wirkt

Funguje to? Účinkuje to?

„Wirklich ist was wirkt“ je citát, C.G.Junga, který mi natrvalo uvízl v paměti. Jung, psycholog a hlavní následovník i kritik Sigmunda Freuda v jedné osobě, správně vyhodnotil podstatu efektivního řešení asi všech problémů. Důležité je, zda dané prostředky plní cíl. Kupříkladu existují duchové? Pokud plní svůj účel a nahánějí strach, tak zcela jistě.

Ale vážně, myslím si, že výrazně smysluplnější, než handrkování se nad tím, co je a co není přirozené, je klást si otázku, co funguje a co ne. Nenechme se tedy zmást argumenty o přirozenosti či nepřirozenosti – to, na čem opravdu záleží, je účinnost. Všechno ostatní je s prominutím jen marketingová „omáčka“.

Homeopatie

Pokud homeopatické kuličky předepsané na spaní či zklidnění mají stejně spolehlivý účinek jako Diazepam či Lexaurin, tak prostě fungují. A dokonce bez zbytečné zátěže organismu. Pokud však nefungují … co naplat.

Placebo

Pokud placebo dokáže tišit bolest stejně dobře jako Ibalgin, tak jednoznačně funguje. Pokud však nefunguje …

Olympští bohové

Kdyby olympští bohové byli schopni předpovědět 90% ekonomických recesí, jež přišly během 20. století, tak bych i já sám začal přinášet oběti Diovi, abych získal jeho přízeň a cennou radu pro recesi příští!

Etika

Slušně se k sobě navzájem chováme proto, že je to účinná metoda na spokojený život drtivé většiny lidstva; nikoli proto, že je to přirozené.

Inzulin

Insulin diabetikům dáváme proto, že je to dobré a účinné řešení jejich zdravotního problému; nikoli proto, že je to přirozené.

Brambory

Brambory vaříme proto, že je to účinná metoda, jak je přetvořit ve stravitelný pokrm; nikoli proto, že je to přirozené.

Opalovací krém, funkční textil, brožované knihy

Krémem s ochranným faktorem 50 mažeme děti proto, že je to efektivní a příjemná metoda (ve srovnání s blátem či popelem), jak prodloužit jejich pobyt u vody, který mají tuze rády. Funkční „umělohmotné“ textilie nosíme právě proto, že jsou funkční a účinné, i když vůbec nejsou přirozené. A brožované knihy, šité knihy, knihy v PDF či audioknihy jsou jednoduše efektivnější, než „přirozené“ sekání klínových znaků do kamene či hliněných tabulek v minulosti.

Monogamie

A konečně: jednoženství praktikujeme nikoli proto, že je to přirozené, ale proto, že je to účinná společenská smlouva, aby se tak říkajíc „dostalo na každého“. Muži si pak nemusí závidět, že tam ten má tři ženy a já ani jednu. Je to možná smutné, ale ani jednoženství není vlastně přirozené. Protože jej však praktikujeme po staletí, přijde nám zcela samozřejmé (přirozené).

Závěr

Káže vodu, víno pije

Jsem často v rozpacích, když se mě někdo u sklenky zaručeně domácí bio-limonády zeptá, jestli je přirozené nebo nepřirozené jíst maso, kečup s kyselinou benzoovou nebo jogurt s košenilou. Obzvláště, když vím, že dotyčný/á přijel s helmou na kole, oděn od hlavy až k patě ve funkčním „umělém“ prádle, natřen opalovacím krémem, bydlí ve městě, používá internet, myčku, pračku, sušičku i automobil, holí si podpaží, jí vařené brambory, praktikuje monogamii, atd.

Staré = přirozené

Za přirozené považujeme vše, co již děláme dostatečně dlouho.  Protože misionářská poloha při sexu je docela běžná, považujeme ji proto za přirozenou. Obdobně, protože brambory vaříme již několik století, považujeme to za přirozené, zatímco Wi-Fi je tu s námi jen pár let, takže se jedná o jasný nepřirozený „rušící“ prvek, který je minimálně vhodné na noc vypínat. Ovšem, co této zvláštní praktice řeknou lidé za další dvě staletí, budou-li jací, to nevím – možná se budou chodit „opalovat“ k silným vysílačům Wi-Fi, protože vědci do té doby objeví blahodárné účinky tohoto záření.

Zapomeňme na přirozenost

Pojďme se místo hledání přirozenosti raději ptát po účinných receptech. Nezáleží přece na nálepce přirozenosti, ale na tom, jestli něco skutečně funguje. Bavlna a len jsou skvělé a velmi příjemné přírodní materiály, ovšem ne ve chvíli, kdy stoupáte na Ještěd, lepí se Vám na záda propocené tričko a kolemjdoucí se znechuceně ohlížejí, proč jim kazíte svým nevkusem tak krásný den.

Účinnost a následky

Elektřina z jádra nebo obnovitelné zdroje? Šamanismus nebo rigorózní lékařství? Polysacharidy nebo monosacharidy? Očkování nebo vlastní imunita? Nacionalismus nebo světoobčanství? Náboženství nebo věda? … moc prosím, neřešme přirozenost ale skutečnou účinnost a samozřejmě i nechtěné následky toho kterého řešení. Nikdo totiž nemá patent na rozhodování o tom, co je a co není přirozené. A hlavně, i to, co je přirozené, často není pro člověka dobré.

Facebook Twitter Instagram