o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2017/09

Gender: Muži a ženy – práce a mzdy … jsou muži a ženy odměňováni skutečně jinak?

Zajímají Vás mýty a fakta o platech mužů a žen? Chcete nakouknout pod pokličku a zjistit, co skutečně stojí za rozdílnou mzdou obou pohlaví? Světe div se, většinu rozdílů v platech lze nakonec vysvětlit jinak než záměrnou diskriminací.

Protože sám podnikám, bylo mi záhadou, jak je možné, že jsou platy mužů a žen rozdílné. Ve státní sféře jsou platy tabulkové, takže k pohlaví zde není a ani nesmí být přihlíženo. Platy úředníků a úřednic tak nemohou být rozdílné již z principu. V soukromém sektoru je naopak výše platu vždy na vzájemné dohodě zaměstnance a zaměstnavatele. Mzda je tedy předmětem vyjednávání a ani jedna z obou stran není nucena ji přijmout. Předpokládám, že plat v soukromé sféře odráží schopnosti a možnosti obou zúčastněných stran. Ostatně, kdyby ženy byly naprosto vždy a všude srovnatelné s muži, proč by podnikatelé byli tak hloupí a všechny je nezaměstnali na úkor mužů – vždyť by ušetřili a mohli prodávat levnější výrobky a služby – a na pracovních úřadech by byli k vidění jen zkroušení muži! (Na stejném principu je ostatně postaveno stěhování továren za levnější ale srovnatelnou prací do Asie.)

Otázka: Jsou ženy za stejnou práci placeny skutečně hůře než muži?

Odpověď: Na tuto otázku neexistuje odpověď v podobě věrohodné statiky.
Kdo tedy tvrdí, že ženy jsou za stejnou práci placeny skutečně hůře než muži, měl by toto tvrzení bez otálení doložit zdrojem dat. Jedině samotný zaměstnavatel si totiž může udělat obrázek o tom, zda platí ženám méně než mužům v případě, že vykonávají stejnou práci. Pokud by nějaký zaměstnavatel takovou statistiku zveřejnil, přiznal by se tím zároveň k tomu, že porušuje zákon. Odměňovat stejnou práci jinou mzdou na základě rozdílného pohlaví je totiž diskriminující a tudíž nezákonné.

Otázka: Jak je tedy možné, že ženy mají podle statistik nižší průměrné platy ve srovnání s muži?

Odpověď: Hlavním viníkem je přehlížení rozdílu mezi prací na částečný a plný úvazek a z části též přehlížení rozdílu v pozicích, které ženy a muži v té či oné firmě nebo odvětví zastávají.

Částečný a plný úvazek

Hodinová mzda při práci na zkrácený úvazek je o 32% nižší než hodinová mzda při práci na plný úvazek (ČSÚ takový údaj neposkytuje, převzato z BBC: 3). Logicky tedy skupina lidí, která pracuje na částečný úvazek, musí mít i nižší mzdu nejen proto, že pracuje celkově méně, ale jednoduše i proto, že za stejný čas získá méně peněz. Podle ČSÚ v roce 2015 na částečný úvazek pracovalo 9,3% žen a 2,2% mužů. Je tedy zřejmé, že velká část rozdílu v platech žen nesouvisí s jejich diskriminací, ale s tím, že ženy pracují častěji v jiném typu úvazku než muži. A tento úvazek je honorován méně.

(Pro zajímavost ve stejném roce ve Francii na částečný úvazek pracovalo 30,1% žen a 7,4% mužů).

Lépe placené pozice

Muži mají tendenci zastávat lépe placené pozice. Zdá se být skoro stereotypem, že zdravotní sestry a učitelky na ZŠ jsou převážně ženy a investiční bankéři nebo programátoři jsou pro změnu muži. Ve skutečnosti to však stereotyp ani diskriminace není – je to prostě holý fakt, tedy statistika. Pokud si vezmete například nějakou nemocnici, kde bude nižší personál obsazen převážně ženami (uklizečky, zdravotní sestry …) a vyšší pro změnu muži (ředitel, vedoucí oddělení …), pak je zřejmé, že průměry jejich platů mohou být jen stěží stejné. Další část rozdílu v platech žen tak opět nesouvisí s diskriminací, ale s tím, že ženy pracují častěji na jiných pozicích než muži. Možnost přihlásit se do výběrových řízení a obstát v nich mají rozhodně stejnou jako muži. Proč tak nečiní a dávají přednost dětem, rodině nebo péči o rodiče je věc jiná.

(Pro zajímavost, překvapivě ne všude jsou na tom ženy s průměrným platem hůře než muži. ČSÚ 2015: Průměrné hrubé měsíční mzdy – zaměstnanci v ozbrojených silách: ženy 29 201 Kč, muži 28 221 Kč. Vzato podle mediánu, který je věrohodnější než průměr, protože odstraňuje extrémní hodnoty, mají ženy v ozbrojených silách dokonce ještě vyšší příjemnež muži: ženy 29 236 Kč, muži 26 758 Kč. Ejhle ty generálky! Aby nám mužům při sledování Sexmise nezačal jednou tuhnout úsměv na rtech.)

Otázka: Mají ženy nižší platy stále nebo je vidět nějaký pokrok v 21. století?

Odpověď: Pokud se na statistiky podíváte skutečně pod lupou, zjistíte, že mladé ženy mají platy v podstatě srovnatelné s muži. Pouze u starších generací je rozdíl v platech žen zřetelný.

Platy žen, kterým je dvacet až třicet let, jsou jen o 4% nižší než ve srovnatelné skupině mladých mužů. U padesátiletých mužů a žen tvoří tento rozdíl ovšem až 27% (převzato z BBC: 3). Pokud však u skupiny mladých žen ještě navíc odstraníte rozdíl spojený s častější prací na zkrácený úvazek, pak zmizí i ona 4% a ukáže se, že platy jsou srovnatelné. Je tak zřejmé, že ženy, kterým je dnes dvacet až třicet let, jsou na tom v porovnání s muži naprosto stejně, zatímco před pár desítkami let tato situace jistě zasluhovala pozornost a vztyčený ukazováček.

Zdroje

  1. ČSÚ: Gender: Práce a mzdy – Metodika
  2. ČSÚ: Zaostřeno na ženy a muže
  3. BBC: Four ways the gender pay gap isn't all it seems
  4. BBC: Do men earn less for part-time work?
  5. ČRO: Pro a proti – nejen o platech mužů a žen (Roman Joch, Petra Kubálková)
Facebook Twitter Instagram