o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Kaleidoskop 2017/08

Svobodná vůle

Nepředpokládám, že čtenáři mého blogu jsou popírači svobodné vůle, ale přesto. Níže malý dotazník, který odhalí, jak na tom s vnímáním svobodné vůle jste, pokud máte v této oblasti pochyby.

Gratulovali jste někdy k úspěšně dokončenému studiu?

Podaná ruka a blahopřání po vysokoškolské promoci je jasným důkazem toho, že si myslíte, že velké úsilí studenta nebylo zcela samozřejmé a předem dané, tedy je i zásluhou jeho nemalé svobodné vůle. V opačném případě by nebylo totiž k čemu gratulovat, protože veškerý úspěch by byl jasný již od prvopočátku. Kde není svobodná vůle, jsou věci již dopředu dány, a to bez možnosti změny. Jen se odehrávají jako magnetofonová páska směrem vpřed.

Myslíte si, že by měli být všichni zločinci obhajováni (a možná i omilostněni) tím, že za své činy nemohou?

Pravděpodobně si to nemyslíte a tím opět potvrzujete, že věříte ve svobodnou vůli. Jen ten, kdo má svobodnou vůli, je zodpovědný za své chování. Kdyby svobodná vůle neexistovala, museli bychom přiznat, že všichni kriminálníci nenesou zodpovědnost za to, co dělají.

Ach, ty geny, ach, to prostředí

Samozřejmě každý má nějaké geny a vyrůstáme v určitém prostředí, které nás značnou měrou ovlivňuje. Avšak nikdo z nás není jen klávesou v pianu, která vydá předem daný tón, když se na ni prstem uhodí. Mimochodem, (ne)schopnost předvídat budoucnost u věd jako je sociologie nebo ekonomie jsou toho myslím dobrým důkazem.

Podtrženo sečteno

Pokud jste správně odpověděli na obě otázky, nezbývá tedy než poděkovat a popřát hodně sil Vaší plavbě životem. Loď totiž kormidlujete právě Vy a Vaše svobodná vůle. Pravda, ty proklaté hormony a výchovu rodičů je sice někdy dosti obtížno překonat, ale jindy zase můžeme být rádi, že je máme (… když v lese uvidíme medvěda a vezme nohy na ramena, nebo když si místo rulíku zlomocného natrháme raději borůvky).

Námitka

Ještě bych zapomněl – občas se vyskytne námitka přibližně v tomto znění: „I když někomu gratuluji k ukončení studia, jistě to není projevem svobodné vůle, neboť i tato moje gratulace je jaksi předprogramována a já jsem k ní jen puzen okolnostmi.“ Ano, je pravda, že svobodná vůle je v jistém smyslu axiom, ze kterého celý pohled na svět teprve vzniká a který je uvnitř toho systému patrně nedokazatelný (je jeho předpokladem, nikoli součástí).

Tomu, kdo tedy řekne, že ani ona gratulace při promoci není projevem svobodné vůle a že by bylo teoreticky možné nějakým superpočítačem spočíst a předpovědět vývoj celého vesmíru – takovému člověku nezbývá než potřást rukou a popřát mu mnoho štěstí životě. V ideálním případě pak ještě porovnat jeho život s tím Vaším, aby bylo zřejmé, která z těchto „strategií“ připouštějící nebo zavrhující vliv svobodné vůle byla nakonec úspěšnější a vedla ke spokojenějšímu stavu mysli.

Facebook Twitter Instagram