o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Blog

Placené odkazy ve vyhledávači Google

Dotaz: "Můžete říci, jaká jsou kritéria pro posouzení, zda nějaký odkaz je nebo není placený?"

Odpovědět na tuto otázku není vůbec lehké. Je to však velmi důležité, protože Google přišel s novou filosofií hodnocení stránek, které s odkazy obchodují, tedy nabízejí prodej zpětných odkazů. Zpětné odkazy byly totiž vždy jedním z hlavních měřítek kvality, resp. hodnocení, webových stránek. Placené odkazy však vytváří z pohledu Googlu nerovnováhu při posuzování kvality a Google upřednostňuje přirozené odkazy, které mají vyšší vypovídací hodnotu.

Jak vysvětluje Matt Cutts ve videu níže, je běžné, že se lidé snaží nakupovat zpětné odkazy a díky nim získat lepší Page Rank. Chtějí tak pozitivně ovlivnit hodnocení svých stránek. Tyto praktiky však plánuje Google eliminovat a spoléhat na přirozené odkazy, které vzniknou spontánně bez toho, že by za ně příjemce cokoli nabízel. Placené odkazy jsou podle Googlu z podstaty nepřirozené, resp nesvědčí příliš o kvalitě odkazovaných stránek. Ideálním příkladem jsou katalogy nebo servery s PR články, které nabízí za úplatu umístění odkazů do zvláštních sekcí nebo přímo do textu článků. Účelem těchto placených odkazů je manipulovat s výsledky vyhledávání. A protože se tak děje bohužel ve velkém, rozhodl se Google změnit své algoritmy na hodnocení zpětných odkazů.

Rozhodující roli hrají peníze, případně jakákoli jiná forma odměny. Je tedy velký rozdíl mezi tím, zda Vám někdo poskytne zpětný odkaz za 1500 Kč, případně výměnou za jinou cennou službu či dar, nebo zda to udělá jen proto, že jste ho třeba pozvali na pivo. Poslední možnost se Google pravděpodobně nikdy nedozví a navíc nejde o příliš hodnotnou protislužbu. Takový odkaz bude Google považovat za přirozený.

Z pohledu Googlu je také rozdíl, jestli napíšete například hodnocení výrobku s tím, že jste recenzovanou věc obdrželi jen jako zápůjčku k vyzkoušení a nebo, zda si můžete předmět ponechat. Jde tedy primárně o filosofii hodnoty, kterou za určité vytvořené linky jejich autor získá.

Rada na závěr: Pokud chcete investovat větší množství peněz do získávání zpětných odkazů, buďte velmi obezřetní. Google již dnes placené odkazy rozeznává a snaží se jejich význam upozaďovat. V budoucnu se mu to bude díky lepším algoritmům dařit jistě ještě lépe. Proto bude možná moudřejší peníze použít na jinou formu propagace, než do nákupu zpětných odkazů. Pokud jsou Vaše produkty, služby nebo informace dobré, lidé je budou šířit v podobě odkazů sami.

Video z roku 2014 / autor: Lukáš Berta

Facebook Twitter Instagram