o mně / blog / poezie / obrazy / životopis / weby / senát / kontakt

Blog

Dva zenové příběhy - část II.

Pro druhé zamyšlení jsem vybral opět dva ZENové příběhy z knížky Moudrosti a příběhy Zenu od Marco Aldingera.

Str 38: Jeden už starší mnich přišel k zenovému mistrovi a řekl: "Za svůj život jsem vyhledal množství duchovních učitelů a postupně jsem se vzdával mnoha potěšení, Jen abych bojoval se svými žádostmi. Dlouhý čas jsem se postil, po léta jsem se podroboval celibátu a pravidelně jsem se trýznil. Dělal jsem všechno, co se ode mě požadovalo, a skutečně jsem strádal, ale osvícení se mi nedostalo. Všeho jsem se vzdal, upustil jsem od vší žádosti, vší radosti, všeho snažení. Co mám teď ještě učinit?" Mistr odvětil: "Vzdej se i strádání!"

… krásný příběh o tom, v čem tkví pravá podstata duchovního osvícení. Důležité je nelpět na věcech. Což si mnozí špatně vykládají tak, že je třeba se různým věcem a požitkům vyhýbat. Pravda však je, že osvícený člověk dokáže žít stejně spokojeně v pařížském hotelu Ritz i jako chudý Díogenés v sudu. Pro spokojený život však není potřeba se věcí vzdávat. Je potřeba na nich JEN a OPRAVDU nelpět. Upřímně však, kdo prožije stejně spokojený den, ať mu před domem stojí auto, nebo díky šikovnému zloději jíž nikoli. Kdo prožije stejně spokojený den, ať už obdrží v práci výpověď, nebo naopak dostane k platu přidáno. Kdo prožije stejně spokojený den, ať už jej opustí milovaný člověk, nebo ten den jiného naopak pozná. V tom tkví pravá a nelehká podstata osvícení – v umění si zachovat vnitřní spokojenost a rovnováhu bez ohledu na vnější blahobyt či strádání.

Str 84: Při procházce s jedním ze svých žáků ukázal mistr na lišku, která štvala králíka. "Stará bajka praví králík lišce uteče," řekl mistr. "Ne," odpověděl žák s určitostí, "liška je rychlejší než králík." "Přesto králík unikne," trval na svém mistr. "Proč jste si tím tak jist?" ptal s žák. "Protože lišce jde o oběd, králíkovi však o život," mistr.

Každý je v životě hnán motivací, která nemusí být vždy srovnatelná – to je hlavní poselství příběhu o lišce a zajíci. Přesto v úspěchu nerozhoduje vždy jen motivace. Zenový příběh ostatně neprozrazuje v jaké běžecké formě se právě liška nachází a zda zajíc není třeba starý a nemocný. Takovému zajíci by ani sebevětší motivace totiž nebyla mnoho platná. Jak to se zajícem a liškou nakonec dopadlo, to se nikdy nedozvíme. Pointou příběhu však zůstává poučení, že nemáme dát na první vnější dojem. Aby někdo překonal kanál La Manche, může pohodlně nastoupit na loď nebo využít k cestě letadlo. Je však známo, že tento kanál je možné i přeplavat. Můj příměr je samozřejmě myšlen s nadsázkou. Skutečností ale je, že motivace doprovázená vytrvalostí dokáže v životě překonat mnohý talent, kterému někdy právě motivace schází.

2013 / autor: Lukáš Berta

Facebook Twitter Instagram