Tomáš Libenský  (* 23. únor 1978 Brno)

Tomáš Libenskýje český fotograf, cestovatel a čajomil, který se ve své tvorbě věnuje především dokumentární a žánrové fotografii. Během studia na Střední průmyslové škole v Přerově získal příkladný vztah k elektronice, díky kterému se nakonec uplatnil na pozici managera informačních technologií ve firmě Globus ČR, k.s. Poté, co bez úhony přečkal požár prodejní haly, hledal další životní uplatnění, které by skýtalo dostatek prostoru k osobnímu rozvoji i vhodné materiální zázemí. Od roku 2005 pracuje ve firmě Medica Healthworld a.s. opět na pozici managera IT. Příležitostně též spolupracuje s firmou Infolab jako externista.

Názorová východiska

Několikaletá práce v prostředí masového odbytiště konzumního zboží Globusu zanechala na Tomášovi nesmazatelné stopy. Díky svým radikálním názorům na kapitalistické trendy v pracovně-právních vztazích si vysloužil nálepku kavárenského revolucionáře. Mezi přáteli jsou však jeho světonápravné myšlenky brány s rezervou a shovívavostí. Je totiž zřejmé, že většina extrémních názorových poloh, jakou je například obhajoba terorismu nebo snaha o omezení práv zákazníků, to vše tvoří pouze slepou rétorickou munici, která se stala explozivní ozdobou stylových večírků a každodenním kořením pracovních pauz. I přes příležitostnou výstřednost myšlení je však Tomáš považován především za společenského člověka, kterému je ctí nabídnout pohostinnost šálku čaje a vodní dýmky komukoli napříč názorovým spektrem.

Tvorba

Tomášův přitažlivý vzhled, který nepostrádá přirozenou mužnost i prvky jemnocitu, v minulosti zasáhl nejedno ženské srdce. Sám Tomáš nepopírá, že ženská krása se stala jedním z motivů i hnacích sil jeho fotografické vášně. Ve své tvorbě se snaží zachytit jak prchavé okamžiky křehkých mezilidských vztahů, tak i hloubku spontánního pocitu, který odráží výraz lidské tváře. Jeho fotografie zosobňují pozvolně nabývané zkušenosti, jenž pouze tu a tam překryje závoj rozpustilé lehkomyslnosti, někdy až frivolity. Celkově lze tvorbu považovat za vyzrálou s jasnými mantinely, které tvoří právě schopnost navázat obousměrný kontakt s objektem fotografického zájmu a zhostit se jeho dokumentárního zpracování.

Zájmy a povahové vlastnosti

K Tomášovým oblíbeným činnostem patří degustace prvotřídních čajů. Upřednostňuje čaje zelené, případně oolongy, zvláště pak se delší dobu neobejde bez čajů japonské provenience. Mezi jeho povahová specifika patří členité zájmy, které jsou však bohužel i příčinou roztříštěnosti jeho činorodosti. Speleologie, údržba lesoparků v Kanadě, hra na kytaru, internetové obchodování, prodej skla a dárkových předmětů, podnikání v oblasti péče o seniory – to vše je pouze výčet zlomku skutečných aktivit, kterých se rozhodl zhostit nebo o nich alespoň nahlas uvažuje. Pestrá paleta činností dělá z Tomáše podnikavce a vpravdě renesančního člověka, jehož potenciál je svázán pouze nezměnitelnou 24 hodinovou periodou dne. Podle vlastních slov v blíže nespecifikované budoucnosti zanechá hektický svět za zády a začne se věnovat pouze a výhradně zahradničení. Nelze si než tiše přát, aby tato chvíle zůstala ještě nadlouho v nedohlednu a svět se mohl nadále těšit z práce i čiré přítomnosti ojedinělého a mnohostranného člověka, jakým Tomáš Libenský bezesporu je.

[ lb ]